Mestarit

Mestariperinne elää ja vahvistuu

Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistys on yli 150 vuoden ajan kannustanut yrittäjiä hankkimaan itselleen kisälli- ja mestariarvon, joka ansaitaan osoittamalla ammattitaitoa mm. työnäytteen avulla.

Ennen yhdistyksen perustamista mestariarvon myönsivät ammattikunnat. Nykyisin mestariarvon voi tietyillä käsityöaloilla saada suoritettuaan hyväksyttävästi erikoisammattitutkinnon. Opetushallitus päättää jokaiselle tutkinnolle tutkinnon perusteet. Tutkinnon perusteissa kuvataan kussakin tutkinnossa vaadittava osaaminen ja sen arviointi. Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

Nykyään Mestarikiltaneuvosto myöntää ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille mestari- ja kisällinkirjat. Osoituksena korkeasta ammattitaidosta on monella yhdistyksemme jäsenellä mestarikirja liikkeensä seinällä tai näyteikkunassa.

Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat Mestarikiltaneuvosto ja Helsingin Mestarikilta ry, joka on myös yhdistyksemme jäsen.

Yhteystietoja:
Helsingin Mestarikilta ry,
Oltermanni
Raimo Laeslehto
puh. 041 510 6737
www.helsinginmestarikilta.fi

Mestarikiltaneuvosto ry,
Toiminnanjohtaja
Mika Hämeenniemi
puh. (09) 229 22926, 050 372 4804
www.mestarikiltaneuvosto.fi

Käsityöyrittäjyyden asialla vuodesta 1868.